Högskolor

Det finns möjligheter att enkelt visa en högskolas programutbud på för utbildningar på grundnivå med hjälp av behörighetsprofilen.
Se två preliminära exempel för SLU nedan. Det finns fler sätt att enkelt illustrera vilka utbildningar man erbjuder med anknytning till behörighetsprofilen- olika varianter håller på att provas ut. Vill ni diskutera hur modellen fungerar bäst för en högskola eller använda den - kontakta oss.