Högskoleprogram inom olika behörighetsområden  

Nedan finns listor på fler högskoleprogram. Här hittar du exempel på vissa som bara kräver grundläggande behörighet (GB) och de som har krav på särskild behörighet A1-A15. Det finns även listor på några utbildningar som har särskilda krav som inte passar in i på något av områdena ovan (ÖVR), och på ämneslärautbildningar där man kombinerar krav från flera ämnesområden (A6cÖvr). Listorna gäller programmen på grundnivå vid intagning till högskolor Ht 2015. NYA Listor för VT 2016 och HT 2016 publiceras snart.

OBS eftersom högskolor kan ändra på sina behörighetskrav skall listorna ses som en vägledning. Gå därför alltid in direkt på en högskolas hemsida om en utbildning intresserar dig. - tänk också på att högskolor kan ha olika behörighetskrav på liknande utbildningar. 

Ovan syns en sammaslagen bild för alla högskoleförberedande program. Vill du detaljstudera varje gymnasieprogram gå in på fliken Hem.