Om behorighet.se

Siten togs fram och riktar sig till alla som som vill förstå hur valen till och under gymnasietiden påverkar behörigheten till olika högskoleutbildningar. I takt med att material om behörigheter hamnar hos offentliga oranisationer, exempelvis Skolverket där det finns tillgängligt för alla, tar vi bort det från behorighet.se och fokuserar på annat material.  

Siten fungerar nu som tillägg och komplement till det material om "behörighetsnurran" som nu finns hos på Skolverkets hemsida www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola  Där finns nu information om behörigheter för gymnasieskolans högskoleförberedande program samt ett presentationsmaterial tillgängligt för de som står inför ett gymnasieval.

Skolor kan kontakta oss för egen användning av behörighetsprofilen, vi leverar bla. profiler som visar skolans utbud. Dessa kan användas tilsammans med övrigt kommunikationsmaterial. 
 

 WINPAP - SOLUTIONS WITH A TWIST                                                       www.winpap.se

Bakom behorighet.se och behörighetsprofilen står Winnie Lindroos - förälder inför gymnasieval men även strateg och managementkonsult. Behörighetsprofilen togs fram som ett privat initiativ för att förenkla förståelsen för hur valen i 9:an till gymnasiet påverkar framtida studier.

Idé

Mer fakta och mindre reklam inför gymnasievalen!

Färre elever skall behöva komplettera eller studera ytterligare ett år för att de inte vet hur valen till gymnasiet påverkar dem.

Kommer snart

Vi publicerar snart nya listor på högskole-program för VT2016 och HT 2016 

Tack till alla

Ett stort tack till alla ungdomar, föräldrar, skolor och framför allt Skolverket som varit med i processen!

Upphovsrätt/copyright behörighetprofilen - Winnie Lindroos